MÁY CHỦ HỒI ỨC


Phiên bản Season 13 Part 1-2
Exp Base x200
Exp Master x20
Drop 20%
Giới Hạn Reset Theo Top 1
Tốc độ đánh Max 500 Speed
Giới Hạn Reset Theo Top 1

MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI


Phiên bản Season 13 Part 1-2
Exp Base x200
Exp Master x20
Drop 20%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 All Class

MÁY CHỦ PHỤC HƯNG


Phiên bản Season 13 Part 1-2
Exp Base x9999
Exp Master x200
Drop 20%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 tạo All Class